Invulinstructie PTCPM bericht in geval van treinstel v.2

Versie 2 Deze invulinstructie vervangt de 1e versie van maart 2020 in verband met een fout. Gelieve vanaf nu deze instructie te hanteren.

Inleiding

Vivens heeft het plan om per 1 juli 2020 EREX te gaan gebruiken om de tractie-energie te verrekenen. Bij treinstellen (EMU’s) doet zich mogelijk een probleem voor bij het gebruik van de EVN’s. Daarom wordt deze invulinstructie verstrekt waarin vervoerders nader wordt verteld hoe het PTCPM bericht in te vullen om het proces met goed gevolg te doorlopen.

De beperking van EREX

In het algemeen dienen in een PTCPM bericht aan ProRail alle bakken van een treinstel aangeleverd te worden met EVN nummers als unieke identificatie. Ook de TractionType dient aangeduid te worden (leeg=levert geen tractie; ingevuld=levert wel tractie of kan tractie leveren). In dit geval kan het mis gaan in EREX: bij opgave van meerdere EVN’s van een voertuig met een energiemeter, zonder opgave van een TractionType, “ziet” EREX geen verschil tussen een bak met een energiemeter en een bak zonder energiemeter. In dat geval worden meetdata door EREX niet geaccepteerd. Door de juiste TractionType te koppelen aan iedere EVN accepteert EREX wel de meetdata van de energiemeter op het voertuig

Lange termijn oplossing treinstel met meter

Met ERESS (als eigenaar van EREX) is daar over gesproken. Oplossing is een aanpassing in EREX om het mogelijk te maken dat de informatie van de vervoeder ook wordt geaccepteerd als alle tractie leverende bakken een ingevuld TractionType hebben, onafhankelijk van het feit of zich in de bak een meter bevindt. Dit is echter een oplossing die niet op korte termijn is gerealiseerd: ERESS is nog druk om het Nederlandse systeem op tijd live te krijgen en de oplossing dient in overleg met alle ERESS partners gerealiseerd te worden.

Korte termijn oplossing treinstel met meter

Om niet het risico te lopen dat correcte treininformatie ten onrechte door EREX wordt afgekeurd, is in overleg met ProRail een tijdelijke oplossing bedacht. Die bestaat erin om de TractionType in een bak alleen in te vullen (12 ingevuld=levert wel tractie) als zich in die bak een meter bevindt, en het veld TractionType wordt weggelaten als de bak geen meter heeft. Als op een dergelijke wijze de informatie wordt aangeleverd is dit geen struikelblok voor EREX

Korte termijn oplossing treinstel zonder meter

Ook indien er geen meter is dienen voor de verrekening van tractie-energie alle bakken van een treinstel aangeleverd te worden met EVN nummers als unieke identificatie. Maar om de verrekening goed te laten verlopen dient het veld TractionType alleen voor de EVN met het laagste nummer ingegeven te worden (12 ingevuld=levert wel tractie), bij de andere EVN’s dient het veld TractionType weggelaten te worden. In dat geval “ziet” EREX dat er geen meter is en wordt de treinrit afgerekend via het voor dit materieel vastgestelde kental.